Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Hopsia Hopsia

Sklep internetowy ,,Hopsia Hopsia’’ prowadzony jest przez firmę Fiszer Paula ,, Hopsia Hopsia Sklep z artykułami niemowlęcymi’’, a działa pod adresem HopsiaHopsia.pl

Sklep zarejestrowany jest pod adresem

Ul. Herberta 2c/34

10-686 Olsztyn

Działalność gospodarcza zarejestrowana pod numerem
NIP 7393942581
REGON 386605600
kapitał zakładowy 5000 zł.

Nr konta bankowego 54 1050 1807 1000 0097 3222 4861

Nr telefonu kontaktowego 508-739-869

Adres skrzynki mailowej hopsia_hopsia@wp.pl

Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów sklepu i określa warunki sprzedaży produktów w sieci sieci internet za pośrednictwem strony internetowej sklepu i serwisu Allegro.

Definicje

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą sklepu;

Sprzedawca – Sklep Internetowy Hopsia Hopsia,
z siedzibą
ul. Herberta 2c/34,
10-686 Olsztyn ,
działalność gospodarcza
NIP 7393942581
REGON 386605600

Klient – podmiot ( osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną ) dokonująca zakupu za pośrednictwem strony internetowej sklepu;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę Fiszer Paula ,, Hopsia Hopsia Sklep z artykułami niemowlęcymi ‘’, znajdujący się pod adresem www.Hopsia Hopsia.pl’’,  za pośrednictwem którego można dokonać zakupu towarów;

Towar – produkty prezentowane i dostępne w sklepie internetowym, będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą sklepu;

Cennik Dostaw – informacja o rodzaju i cenie dostawy, dostępna pod zakładką Metody Dostawy;

Umowa Sprzedaży Elektronicznej – umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą sklepu internetowego, z wykorzystaniem witryny sklepu internetowego;

Dowód Zakupu – paragon lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku Towarów i Usług z dn. 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami;

Zamówienie – składane oświadczenie wyboru Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, zawierające: rodzaj i ilość produktu, metoda dostawy i płatności, miejsce wysyłki oraz dane Kupującego;

Konto Klienta – konto Klienta w sklepie, w którym gromadzone są informacje o wybranych produktach, zrealizowanych zamówieniach;

Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym Klient ma możliwość manewru ilością i rodzajem wybranych produktów

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. Poz. 827);

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dn. 18 lipca 2020 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm. ).

Warunki Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia ( w tym przerwy ) w funkcjonowaniu strony internetowej sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich oraz niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta;
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza znajdującego się na stronie głównej serwisu sklepu ,, Hopsia Hopsia’’;
 3. Dane Konsumenta zamieszczone w naszym sklepie powinny być zgodne z prawdą;
 4. Zawierana umowa jest sporządzona w języku polskim i zgodnie z prawem polskim;
 5. Przy wyprzedaży lub sprzedaży produktów w cenie promocyjnej występuje ograniczona ilość produktów. Zamówienia wówczas są realizowane według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień;
 6. Wszystkie ceny jednostkowe produktów wyrażone są w PLN oraz zawierają podatek Vat;

Zawarcie umowy i realizacji

 1. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem sieci Internet. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu internetowego ,, Hopsia Hopsia’’. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na podany przez siebie adres skrzynki mailowej;
 2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia jako gość – bez rejestracji w tym przypadku również obowiązkowe jest podanie danych osobowych wraz z adresem do wysyłki;
 3. Złożone zamówienie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Sklepu;
 4. Zgodnie z założonymi przepisami prawa klientem sklepu internetowego ,,Hopsia Hopsia’’ może być osoba, która ukończyła 18 lat;
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę;
 6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie jest natychmiastowo przyjęte do realizacji, przy płatności przelewem lub systemem płatności elektronicznych zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe sklepu. Opłata ta powinna nastąpić w ciągu 72 godzin po złożeniu zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 7. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy Klient ma wybór możliwości dostarczenia zamówienia częściami lub po skompletowaniu wszystkich produktów z koszyka, o czym natychmiastowo zostaje poinformowany;
 8. Po dokonaniu wyboru produktów, zaakceptowaniu ich w koszyku, wyborze metody dostawy i płatności oraz uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych osobowych i zaakceptowaniu regulaminu sklepu zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia;

Metody płatności i dostawa zamówienia

Dostępne metody płatności:

 1. Płatność za pobraniem
 2. Przelew bankowy – Nr konta bankowego sklepu internetowego:
  54 1050 1807 1000 0097 3222 4861
 3. System szybkich płatności elektronicznych – Tpay.com

Dostępne metody dostawy:

 1. Odbiór osobisty – możliwy pod wskazaną siedzibą sklepu, z możliwością opłacenia zamówienia gotówką
  ul. Herberta 2c/34
  10-686 Olsztyn
 2. Dostawa kurierem
 3. Dostawa poprzez paczkomat – dotyczy tylko towarów małogabarytowych, przed wyborem tej metody dostawy należy przewidzieć wielkość opakowania, aby nie przekroczyło ono dopuszczalnego wymiaru 41x38x64 cm
 4. Dostawa poprzez e-Ruch
 5. Dostawa poprzez Pocztę Polską

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art.. 27 Prawa Konsumenckiego Klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od otrzymania zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby tego dokonać należy wypełnić i złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy, które widnieje w zakładce formularz zwrotu;
 2. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres firmowy sklepu Hopsia Hopsia lub może być złożone na stronie internetowej Sprzedawcy, ( którego dane kontaktowe zostały określone w pkt 1  niniejszego regulaminu;
 3. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową ( mail podany przy złożeniu zamówienia, lub ten w oświadczeniu, jeżeli był inny) o potwierdzeniu otrzymania tego pisma;
 4. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar nie dalej niż 14 dni od złożenia oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w pkt …. niniejszego Regulaminu;
 5. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, nie wykazującym cech użytkowania, prania, noszenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, wynikające korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, funkcjonowania i cech produktu;
 6. Koszty wysyłki zwrotu zakupionego towaru ponosi Klient;
 7. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia od klienta o dokonaniu zwrotu zwrócić płatności dokonania zakupu/umowy;
 8. Sprzedawca dokona zwrotu w taki sam sposób w jaki była dokonywana płatność za zamówienie, chyba że Konsument wyraźnie wybrał inną metodę zwrotu płatności. W przypadku zapłaty przez Klienta kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze, pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej, podany przez Konsumenta;
 9. Skutki odstąpienia od umowy – zgodnie z art.. 27 Prawa Konsumenckiego w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowa ta uważa się za nieważną;
 10. Zgodnie z art.. 38 Prawa Konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy jeśli:
 11. Przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. Przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 14. Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 15. Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 16. Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. Dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 19. Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie Prawa Odstąpienia od umowy.

Reklamacja i Gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty;
 2. Zgodnie z art.. 558 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych ( Rękojmia);
 3. Jeśli towar zakupiony u Sprzedawcy wykazuje wadę bądź wady Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi;
 4. Reklamacja powinna być złożona przy wykorzystaniu formularza reklamacji zamieszczonego w zakładce reklamacje i zwroty i wysłana na adres poczty meilowej podany w pkt 1 niniejszego Regulaminu sklepu;
 5. Ważne jest, aby w reklamacji zawrzeć krótki opis wady, okoliczności jej wystąpienia ( w tym datę), dane Klienta składającego reklamację oraz sposób rozliczenia się Sprzedawcy z Klientem (możliwość obniżenia ceny produktu lub odstąpienie od umowy);
 6. Jeśli jest możliwość wymienienia rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady, a będzie to niezwłoczne i bez niedogodności dla Konsumenta Sprzedawca ma do tego prawo;
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli  doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;
 9. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji nie dłużej niż w 14 dni po otrzymaniu formularza reklamacji, a jeśli tego nie zrobi reklamacja zostanie uznana za uzasadniona;
 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres pocztowy zawarty w pkt 1 niniejszego Regulaminu;
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca;
 12. W przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad Konsument ma obowiązek zwrócić produkt podlegający reklamacji;
 13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wadę produktu stwierdzi się przed upływem dwóch lat od dostarczenia zakupu do Klienta, a jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu dostarczenia zakupu do Klienta;
 14. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Klienta wykona je bez zbędnej zwłoki nie później niż termin przewidziany w prawie.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2020 roku.